Wielkanoc u Marianny.

„Mimo że Wielki Tydzień poważny powinien mieć nastrój, który potęgują chłopcy biegający po wsi z drewnianymi klekotkami zastępującymi umilkłe na ...